• Jaką strategię rozwoju portfolio – nowych produktów i usług wybrać?
 • Dlaczego proces innowacji w mojej organizacji nie działa efektywnie?
 • Dlaczego tak mało pracowników angażuje się w tworzenie innowacji?
 • Zastanawiasz się, który z pomysłów na nowe produkty/usługi jest najlepszy i dlaczego?
 • Jak efektywnie zaplanować wdrożenie nowego produktu?
 • Redefinicji starej strategii lub w wyborze nowej strategii
 • Optymalizacji procesu innowacji pod kątem uzyskiwanych efektów i potrzeb organizacji
 • Przetestowaniu zdefiniowanej koncepcji kultury innowacji
 • Zdefiniowaniu i wyborze najlepszych pomysłów i rozwiązań na nowe produkty/ usługi
 • Opracowaniu planu wdrożenia nowych pomysłów i rozwiązań
Warsztaty
 • Założenia nowej strategii wraz z planem jej wdrożenia
 • Efektywny proces innowacji
 • Sprawdzony w Twojej organizacji koncept budowania kultury innowacji
 • Ocenę pomysłów na produkty/ usługi wraz z uzasadnieniem. W zależności od branży ze wstępnym konceptem marketingowym, z szacowaniem potencjału rynkowego, możliwościami operacyjnymi oraz wstępną definicją kosztów i zarządzanie ryzykiem
 • Plan wdrożenia dla nowych pomysłów/ rozwiązań