• Innowacje wg Innowave to wyjątkowa, nowa wartość dla klienta/użytkownika uzyskana przy możliwie niskich kosztach i optymalnej cenie.
  • Potencjał do tworzenia innowacji kryje się w pracownikach / użytkownikach / klientach, jest to efekt współpracy i interreakcji z nimi. Trudno jednak znaleźć innowacje w mainstream.
  • Przełomowe innowacje to nie chwila przebłysku to efekt wytężonej pracy grupy pracowników, którzy nie tylko tworzą wyjątkową wartość dla użytkownika, ale potem systematycznie i przy niskich kosztach pomysł wdrażają oraz sprzedają po optymalnej cenie. Dlatego potrzebny jest zdefiniowany proces, który zapewni ciągłą i systematyczną pracę nad innowacjami.
  • Konieczne jest zrozumienie potrzeby innowacji przez każdego pracownika i pod tym kątem przeorganizowanie firmy, a nie odwrotnie – dlatego tak ważna jest kultura innowacji.
  • Świat się zmienił – każdy z nas ma dostęp do wielu informacji, może mieć kontakt z niezliczoną rzeszą ludzi o podobnych zainteresowaniach, tworzyć wspólnie nowe rzeczy, kreować nowe produkty/usługi. Organizacje nie powinny się zamykać na te formy współpracy. Powinny aktywnie w nich uczestniczyć i się na nie otwierać.
  • Radykalne innowacje to wkraczanie na nowe i nieznane tereny rynku, a potem konieczne jest starcie z naśladowcami – dlatego przy tworzeniu, wdrażaniu innowacji konieczne jest jednoczesne budowane nowej unikalności, zarządzanie ryzykiem i minimalizacja kosztów.
  • Innowacje to również odwaga do podejmowania prób i testowania rynków.
  • Innowacje to czas i szybkość, dlatego tak ważne jest zbudowanie optymalnego procesu innowacji.